bendera ya ukurasa

Sera ya Mazingira

Sera ya Mazingira

Colorcom Group inafahamu umuhimu wa kulinda na kuhifadhi mazingira na inaamini kuwa ni jukumu letu hasa kuhakikisha uendelevu kwa vizazi vijavyo.