bendera ya ukurasa

Maadili ya msingi

kuhusu (2)

Maadili ya msingi

Amini Juu Zaidi, Ubora, Huduma, Ubunifu, Kazi ya Pamoja, Maadili, Uendelevu, Uvumilivu, Uaminifu, Uaminifu, Maelezo, Mtazamo, Utendaji, Uzoefu, Heshima, Wasomi, Ubora, Kuegemea, Shauku, Nguvu, Ustahimilivu, Ustadi, Ufanisi.

Kujenga Maadili na Kukua Pamoja.